• 036-34 03 92

Barnstugestängsel

Barnstugestängsel monteras runt villatomter och förskolor. Runt förskolor är stängslet oftast 1,2 meter högt och maskorna i nätet är 40×40 millimeter. Det gör att barnen inte kan klättra på stängslet. Nätet är plastbelagt och över nätet monteras överliggare, som skyddar nätet och gör att det håller längre. Barnstugestängsel finns i olika färger, olika höjd och med olika stora maskor.