• 036-34 03 92

Grindar

Vi monterar två sorters grindar – skjutgrindar och slaggrindar. Skjutgrindarna är oftast motordrivna, eftersom det gör att det går snabbt och enkelt att öppna dem. Det finns olika styralternativ för skjutgrindar.

Slaggrindarna är säkra och passar fastigheter som inte behöver skjutgrind. Slaggrindarna kan också vara motordrivna.