• 036-34 03 92

Bullerplank

Bullerplank monteras längs med vägar och järnvägar och vi utformar dem utifrån våra kunders önskemål, vilket betyder att vi kan anpassa bullerplanket efter omgivningen och kundernas specifika krav. För dig som vill ha mindre buller och ljud så passar bullerplank alldeles utmärkt. Vare sig det är privatperson, företag eller kommun så kan vi hjälpa till med både leverans och montering utav bullerplanken.

Varje år så byggs nya vägar och järnvägar och dessutom kör allt fler människor bil vilket leder till mer buller samt oljud för den som har oturen att bo vid en högt trafikerad väg eller järnväg. Höga ljud, bakgrundsljud och buller kan leda till både stress och hälsoproblem ifall de får låtas pågå under en längre tid och det kan därför vara bra att skaffa ett bullerplank för att minska ljud och buller.

Absorberande eller reflekterande bullerplank

Det finns absorberande och reflekterande bullerplank och vad du behöver beror helt och hållet på var och varför. Ett reflekterande bullerskydd reflekterar ljudet och kan därför skapa nytt buller i näromgivningen medans absorberande bullerskydd dämpar därför ljudet i närområdet snarare än enbart allt bakom planket.

Våra bullerplank finns i olika material och höjder.