• 036-34 03 92

Grindar

Vi monterar två sorters grindar – skjutgrindar och slaggrindar. Skjutgrindarna är oftast motordrivna, eftersom det gör att det går snabbt och enkelt att öppna dem. Det finns olika styralternativ för skjutgrindar.

Slaggrindarna är säkra och passar fastigheter som inte behöver skjutgrind. Slaggrindarna kan också vara motordrivna.

 

013

tåg

012 Stängsel 023

027 030 sep 15 225 sep 15 388

sep 15 402Stängsel 011

Stängsel 020