• 036-34 03 92

Bullerplank

Bullerplank monteras längs med vägar för att sänka ljudnivån för till exempel boende i närheten. Vi utformar bullerplank utifrån våra kunders önskemål, vilket betyder att vi kan anpassa bullerplanket efter omgivningen och kundernas specifika krav. Bullerplank finns i olika material och i olika höjd.